Produkty

Drillbone Press-fit ACL Set

Drillbone Press-fit ACL Set je sada nástrojů určených pro press-fit plastiku předního zkříženého vazu (ACL). Nacházíme se v počáteční fázi jeho vývoje.

Rekonstrukce ACL B-T-B štěpem je považována za zlatý standard. Zásadní výhodou této metody je hojení kostních bločků v metafýze femuru a tibie, které je rychlé a pro tělo jednodušší než vhojení šlachy hamstringu do kosti. Pokud akceptujeme premisu, že biomechanicky je vždy výhodnější konstrukce, která spoléhá na hojení, než konstrukce, která spoléhá na pevnost cizorodých fixačních prvků, pak je B-T-B plastika metodou první volby. V literatuře popisované nevýhody B-T-B štěpu lze minimalizovat technikou odběru štěpu a jeho fixace.

Optimální technikou, která respektuje všechny výše zmíněné předpoklady, je rekonstrukce B-T-B štěpem s press-fit fixací štěpu a s odběrem štěpu přes dvě miniincize. S touto technikou máme dvacetileté zkušenosti. Press-fit fixace poskytuje dodatečnou výhodu. Místo kostního hojení není ničím narušováno a hojení probíhá nerušeně. Odpadají komplikace s implantáty, během operace i v budoucnosti. Odběr štěpu provádíme subkutánně přes dvě podélné miniincize, což významně snižuje pooperační bolest předního kolene (donor-site morbiditu) a výskyt laterální hypestezie v inervační oblasti ramus infrapatellaris nervi sapheni.

Naše technika s cíliči Drillbone umožňuje šetrný odběr štěpu, anatomické a nezávislé cílení kanálů a přesné uložení B-T-B štěpu přes tři miniincize v délce 1,5 cm. Po operaci mohou pacienti od druhého dne chodit bez berlí a nijak nebrzdíme flexi. Právě časný došlap a nelimitovaný pohyb, který naše technika umožňuje, jsou tím nenápadným faktorem, který dělá obrovský rozdíl. Pacienti se vrací do zátěže ve vysokém procentu a ani po 20 letech nepozorujeme akceleraci degenerativních změn.