Produkty

Drillbone Tunneler

Galerie fotkaGalerie fotkaGalerie fotkaGalerie fotkaGalerie fotka

Méně implantátů, bolesti, nákladů – VĚTŠÍ HODNOTA

Počet operací:

405

VAS: 6,10 → 1,23 (kliknutím zobrazíte graf)

VAS (Vizuální analogová škála bolesti)

průměrná hodnota
VAS; n = 24

Zdroj: Hudeček F. Artroskopická transoseální sutura rotátorové manžety: první zkušenost [Arthroscopic Transosseous Rotator Cuff Repair: First Experience]. Acta Chir Orthop Traumator Cech. 2022;89(3):181-187. Czech. PMID: 35815483

ASES: 46,3 → 85,9 (kliknutím zobrazíte graf)

ASES (American Shoulder and Elbow Surgeons)

průměrná hodnota
ASES; n = 44

Zdroj: Hudeček F. Artroskopická transoseální sutura rotátorové manžety: první zkušenost [Arthroscopic Transosseous Rotator Cuff Repair: First Experience]. Acta Chir Orthop Traumator Cech. 2022;89(3):181-187. Czech. PMID: 35815483

Drillbone Tunneler je cílič určený pro transoseální suturu rotátorové manžety. Cílič jsme uvedli na trh v roce 2021.

Zlatým standardem pro řešení ruptury rotátorové manžety byla od 30. do 90. let minulého století transoseální sutura. Prováděla se celou dobu prakticky stejným způsobem, jakým ji provedl poprvé už v roce 1911 E.A.Codman. Po přechodu na artroskopie ustoupila částečně do pozadí. Artroskopická nebo mini-open sutura s kotvičkami zmírnila výskyt pooperační ztuhlosti a insuficience deltoideu. Bohužel nepřinesla zásadní zlepšení klinických výsledků.

Na základě biomechanických studií a hodnocení výsledků prodělává sutura s kotvičkami postupnou evoluci. Od single-row se přechází na double-row a poté na tzv. transosseous-equivalent techniku. Snahou je co nejvíce replikovat úspěšnou původní techniku transoseální. Základní bariérou však zůstávají kotvičky. Jedná se o cizorodý materiál, který sice na jedné straně vykazuje vysoké hodnoty při trhacích a zátěžových testech, ale na druhé straně neumožňuje v plné míře biologické hojení.

Řešením se zdá být artroskopická transoseální technika. Spojuje v sobě výhody jednoduchého a přitom dostatečně efektivního způsobu fixace šlachy ke kosti s miniinvazivitou artroskopie. Podmínkou je mít nástroj, kterým lze artroskopicky vytvořit kanálky. Takových nástrojů vznikla za posledních 30 let celá řada. Nejvíce používané jsou americké Arthrotunneler a TransOs a italský TaylorStitcher.

Dosud publikované výsledky ukazují, že transoseální sutura by mohla být technikou budoucnosti. Dosahuje se lepšího krytí footprintu a lepšího rozložení tlaku v ploše. Mikropohyb na rozhraní šlacha-kost je menší. V místě hojení je výrazně větší prokrvení. Hojení je tak biologičtější. Další studie prokazují, že u pacientů dříve ustupují pooperační bolesti. Odpadají všechny myslitelné komplikace při používání implantátů. Terén je příznivější v případě nutnosti revizního výkonu. Nákladové analýzy prokazují u transoseální sutury manžety výraznou úsporu nákladů.

S naším cíličem je transoseální sutura velmi jednoduchá operace. Navazujeme na ty, kteří to nevzdali a tyto nástroje posledních 30 let vyvíjeli. Drillbone Tunneler je nástroj na úplně novém principu, se kterým vás tato operace bude bavit. Chtěli bychom přispět k evoluci sutury rotátorové manžety. Transoseální sutura manžety naplňuje v mnoha aspektech principy value-based care. Přináší hodnotu pacientům, operatérům i plátcům zdravotní péče.